Poziv za pomoć obnovi groblja

Poziv za pomoć obnovi groblja

Katoličko groblje Perušovac u mjestu Luka u Općini Bosansko Grahovo, jedino je aktivno groblje katolika na ovom području. Udruga Dinara-Ponare prikuplja donacijska sredstva potrebna za obnovu. U konačnom planu obuhvaćena je izrada novog kamenog zida u dužini od 230m (ograde) visine 110cm, proširenje groblja, uređenje unutrašnjosti i kapelice. Ukupni planirani troškovi su oko 25.000EUR.
Vašom donacijom pomoći ćete da ovo groblje ostane trajan i dostojan spomen na naše pretke, kao i svjedočanstvo boravka katolika na ovim područjima.

Uplate donacije su moguće u Hvatskoj i u BiH.

Podatci za uplatu iz Hrvatske:
Primatelj: Udruga Dinara-Ponare, Mihanovićeva 14, 10000 Zagreb
IBAN: HR3124840081135156744
S naznakom “Za obnovu groblja”

Podatci za uplatu iz Bosne i Hercegovine:
Primatelj: Udruga Don Juraj Gospodnetić, Livanjski put bb, 80270 Bosansko Grahovo
IB 4281176980005
Račun 154-921-20006621-46
S naznakom “Za obnovu groblja”

Krenuli radovi obnove groblja

Prije dva tjedna župljani Bos. Grahova započeli su radove na obnovi i proširenju groblja na Perušovcu u Luci, jedinog aktivnog katoličkog groblja na području općine Bos. Grahovo (uz ono na Uništima koje pripada župi Kijevo).

U prvoj fazi ruše se dotrajali ogradni zidovi koji se zamjenjuju novima, koristeći se pri tome već postojeći kamen te se proširuje groblje kako bi e dobio novi dio na kojem će biti parcelizirana grobna mjesta i staze.

U drugoj fazi postojeća kapela bit će izvana obložena kamenom a postojeća betonska preslica bit će zamijenjena trostrukom kamenom s gornjim otvorom u kojem će biti zvono.

U trećoj fazi pored groblja bit će izgrađena mrtvačnica.

Investitori radova su župljani Bos. Grahova okupljeni oko svoje župe i Udruge Don Juraj Gospodnetić, kao i grahovska dijaspora okupljena oko Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine “Dinara-Ponare”.

Katolici Bos. Grahova ukapaju se od početka 19. st. na groblju na Perušovcu, a dotada je groblje bilo u Dubokoj Luci.

Iako je se groblje danas nalazi na periferiji urbanog dijela Bos. Grahova, na južnom rubu Pašića polja, ono je do 1941. ustvari bilo u središtu grahovske župe, budući da je većina katoličkog življa nastanjivalo okolna sela uz polje: Veliki i Mali Obljaj, Ugarci, Luka i Korita.

Slavljenje Svete Mise – popuštanje mjera

Od sutra se i u Banjolučkoj biskupiji, u duhu popuštanja epidemioloških mjera u našoj državi, mogu slaviti nedjeljne Svete Mise s manjim brojem vjernika, držeći se i dalje svih sanitarnih odredbi o poštivanju međusobne udaljenosti i nošenju zaštitnih maski i rukavica.

I dalje preporučujemo djeci, starijim osobama i osobama koje boluju od teških kroničnih bolesti da izbjegavaju dolazak u crkvu i ostanu kod svojih kuća te Svetu Misu prate preko medija.

Termini nedjeljnih misa ostaju kao i prije – 10 h u Drvaru i 12 h u Grahovu.

Sveti Jeronim – naš najpoznatiji zemljak

Ove godine navršava se 1600 godina smrti svetog Jeronima. To je prilika da se prisjetimo njegovog lika i djela. Donosimo prikaz svetog Jeronima koji će krasiti vitraje župne crkve sv. Ilije proroka u Obljaju prema skicama akademskog slikara Svetislava Cvetkovića.
Ovo je naš mali doprinos štovanju svetog Jeronima. Također, kapelica u Koritima posvećena je svetom Jeronimu. Iako još nije izvršena ubikacija njegovog rodnog mjesta, Don Frane Bulić ga smješta u Grahovo polje na granice tadašnje Dalmacije i Panonije. Ozbiljnija arheološka istraživanja nisu vršena, ali poznati su ostatci većih rimskih naselja na području Arežina Brijega i Begovca.
Nadamo se da će se u budućem periodu posvetiti veća pažnja istraživanju i zaštiti naše baštine.
Možemo samo konstatirati da nismo svjesni važnosti i vrijednosti iste.

 

Misa polnoćka

I ove godine Misa polnoćka održana je u Obljaju.Koju je predvodio župni kapelan u B.Grahovu i Drvaru don Predrag Ivandić.