Naziv je etno monografije koja je predstavljena čitateljstvu krajem prosinca 2010. godine. Riječ je o vrijednom djelu autorskog dvojca, franjevca Zvonka Martića i etnomuzikologaVidoslava Bagura. Monografija je dvojezična, pisana na hrvatskom i engleskom jeziku te je sastavljena od pisanog dijela i foto dijela u kojem su opisani običaji, plesovi i pjesme Hrvata BiH.

U knjizi je zastupljena i naša župa, na što smo posebno ponosni. Naime, u većini krajeva nastup su priredila organizirana kulturno-umjetnička društva, a grahovski su župljani sudjelovali bez ikakvih priprema. Knjiga sadrži dva DVD-a koja upotpunjuju pisanu riječ i sliku, prikazujući pjesme i plesove. I u ovom dijelu župa Grahovo zastupljena je sa trominutnim prikazom običaja.

Otac Zvonko Martić je i na svojim prošlim projektima uključiovao naše župe (Grahovo i Uništa). Tako je nastao kalendara sa etnomotivima za 2009. godinu, o čemu smo svojevremeno izvještavali. Nadamo se da će Grahovo i običaji Hrvata u Grahovu i Uništima naći mjesta i u budućim projektima.

Na kraju, monografija je zaista vrijedna za obogaćivanje privatne biblioteke, ali i kao dar. Možete je nabaviti preko našeg Portala po cijeni od 160,00 kuna. ili na stranici knjižare VERBUM.