Ovdje prikazujem pregaču u originalu, kakva se nosila u Obljaju kao sastavni dio narodne nošnje. Boje na prednjoj strani su izgubile pigment, ali sam zato poslikao i stražnju stranu, gdje se još uvijek ističe sva njihova živost. Pregača je pripadala mojoj baki, Mariji Sarić (1900 – 1978)