Svim Hrvaticama i Hrvatima, kao i svima onima koji Republiku Hrvatsku vole kao svoju domovinu, domovinu svojih pradjedova i svoje djece – SRETAN DAN POBJEDE.