Krizma-Drvar

Nakon božićnog blagoslova obitelji, u svim se katoličkim župama u mjesecu siječnju zbrajaju podatci i prave godišnje statitike na osnovu kojih se precizno zna koliko živi katolika u pojedinoj biskupiji, odn. u cijelom svijetu, budući da podaci iz svih biskupija svijeta stižu u središnju bazu podataka u Vatikanu.

Prema podatcima župnog ureda sv. Josipa u Drvaru, u toj je župi zaključno s 31. 12. 2015. živjelo 500 katolika u 180 obitelji. U župi Drvar u protekloj godini bilo je 5 krštenja, a umrle su 4 osobe. U Bos. Petrovcu, koji administrativno pripada župi Drvar, živjelo je u protekloj godini 10 katolika.

U župi sv. Ilije proroka u Bos. Grahovu u 2015. godini živjelo je 150 katolika u 55 obitelji. U župi je u protekloj godini bilo jedano krštenje, a sprovoda nije bilo. Na području općine Bos. Grahovo nalazi se i selo Uništa, koje u crkvenom pogledu pripadaju župi Kijevo u Šibenskoj biskupiji. U Uništima je u protekloj godini živjelo 50 katolika, tako da ukupan broj katolika koji žive na području općine Bos. Grahovo iznosi 200.

Prva pricest Grahovo

Iako brojčano malene župe, i u Drvaru i u Bos. Grahovu je prosječna starost župljana poprilično niska, budući da se uglavnom radi o još uvijek radno sposobnom stanovništvu, a zanimljivo je da u župi Grahovo skoro trećinu župljana čine djeca i mladi do 18 godina starosti.

U obje župe u protekloj godini bilo je poprilično duhovnih i kulturno-društvenih  aktivnosti. Tomu u prilog govori i podatak da je banjolučki biskup mons. Franjo Komarica u 2015. godini u različitim prigodama posjetio župu Drvar pet puta,  dva puta župu Bos. Grahovo, a Grahovljane je posjetio i u Zagrebu na njihovom zavičajnom susretu. Na obilježavanju Dana mučenika  u Drvaru bio je i pomoćni banjolučki biskup mons. Marko Semren. Grahovsku su župu  u protekloj godini posjetila još dvojica biskupa: biskup gospićko-senjski mons. Mile Bogović i vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić koji je po prvi put predvodio komemoraciju na Danu sjećanja za poginule hrvatske branitelje 13. kolovoza 2015.

U protekloj godini u župi Drvar je bilo 6 krizmanika, a u Bos. Grahovu dvoje prvopričesnika. U Drvaru je bilo i jedno đakonsko ređenje – 20. prosinca 2015. biskup Komarica u župnoj je crkvi zaredio za đakona domaćeg bogoslova Borisa Jorgića.

Drvarska je župa i u prošloj  godini svečano obilježila dva za nju najvažnija događaja – 19. ožujka, patron župe sv. Josip i 27. srpnja, Dan drvarskih mučenika. U župi Bos. Grahovo okosnicu duhovnih zbivanja čine tri datuma: 20. srpnja, patron župe sv. Ilija, 8. kolovoza, Molitveno sjećanje na župnika don Jurja Gospodnetića i ubijene vjernike u II. svjetskom ratu i 13. kolovoza, Dan sjećanja na poginule hrvatske branitelje.

Još je jedna važna komemoracija obilježila proteklu godini u župi Drvar. Naime, 9. kolovoza 2015. banjolučki biskup Franjo Komarica po prvi put nakon 74 godine služio je svetu misu na katoličkom groblju u Krnjeuši kod. Bos. Petrovca za ubijenog župnika don Krešimira Barišića i preko 240 ubijenih vjernika u kolovozu 1941.

Krnjeusa 1

Krnjeusa 3U Bos. Petrovcu je, pak, zajedničkom inicijativom katolika, pravoslavaca i muslimana, temeljito očišćeno staro katoličko groblje koje je bilo zapušteno i devastirano više od 70 godina.

Petrovac groblje 1

Vjernici iz Drvara i Grahova, njih 70-ak, hodočastili su u Sarajevo 6. lipnja 2015. na susret s papom Franjom i bili na povijesnoj misi na stadionu Koševu, koju je Sveti Otac predvodio pred više od 60.000 ljudi.

Papa sarajevo 4

A proteklo ljeto je bilo posebno u znaku djece i mladih, kako u župi Drvar, tako i u Bos. Grahovu. Najprije je početkom srpnja u Grahovu boravila skupina od 20-ak mladih Talijana iz okolice Trevisa koji su zajedno s domaćim mladima upriličili jednotjedni duhovno-radni kamp.

Talijani Grahovo 1

Potom je u Drvaru koncem srpnja boravila skupina od 60 mladih Španjolaca iz Madrida, koji su s mladima iz Drvara imali slično sedmodnevno duhovno-radno iskustvo.

Spanjolci 1

Na samom koncu ljetnih praznika, krajem kolovoza 50-ak djece i mladih iz Drvara i Grahova bili su na šestodnevnom ljetovanju u Postirima na otoku Braču.

Ljetovanje 1

Ljetovanje 4

Od kulturno-sportskih događaja u župi Drvar u protekloj godini, izdvajamo prikazivanje „Muke Gospodina našega Isusa Krista“ u izvedbi amaterske glumačke skupine iz Knina, 19. ožujka… 2015. u Radničkom domu u Drvaru, u povodu patrona župe, te Memorijalni malonogometni turnir u povodu Dana mučenika, 27. srpnja 2015. u organizaciji novoosnovane udruge „Hrvatski pleter“ iz Drvara.

Muka Drvar 1

Muka Drvar 2

Kulturno-sportska zbivanja u župi Bos. Grahovo uglavnom su vezana za kulturno-vjersku manifestaciju „Dani sv. Ilije“ koja je prošle godine trajala četri dana, od 16. do 19. srpnja. Po prvi put je prošle godine organiziran „Triatlon sv. Ilije“ – tri sportske dicipline (biciklizam, alpinizam, plivanje) od Bos. Grahova do Šatorskog jezera (37 km), a malonogometni turnir uoči blagdana sv. Ilije prošle je godine doživio svoje 14. izdanje.

Sv. Ilija Grahovo 1

Triatlon Grahovo 1

Sveti Ilija Grahovo 3

Triatlon Grahovo 3

Pjesničko sijelo u čast don Jurja Gospodnetića, koje je održava na Vidikovcu u selu Korita, također već postaje tradicija i lani je upriličeno po čevtrti put. Toga istog dana u selu Korita, 18. srpnja 2015., banjolučki biskup mons. Franjo Komarica blagoslovio je spomen-ploču za ubijene supružnike Matu i Mandu Vulić, koji su ubijeni u svojoj kući, na samom početku rata u BiH, 20. travnja 1992. Uz župu Bos. Grahovo, organizator „Dana sv. Ilije“ je Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ iz Bos. Grahova.

Korita misa

Korita sijelo

Korita spomen

Upravo su župa Bos. Grahovo, udruga „Don Juraj Gospodnetić“ i njezina sestrinska udruga u Zagrebu „Dinara-Ponare“ bili organizatorima prvog zavičajnog susreta iseljenih Grahovljana i Uništana koji se održao 14. studenoga 2015. u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, a na kojem se okupilo 200-tinjak Grahovljana i Uništana koji žive u Republici Hrvatskoj.

Veliki šumski požari koji su u srpnju prošle godine bjesnjeli na području grahovske općine – a u čijem su gašenju sudjelovali i neki župljani iz Grahova, zajedno sa svojim župnikom – doveli su do zajedničke inicijative župe i gore spomenue udruge za osnivanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) „Korita“ Bos. Grahovo, čija se osnivačka skupština održala 18. studenoga 2015.

Pozar Grahovo 1

Pozar Grahovo 3

Kruna duhovno-kulturnih zbivanja u Drvaru i Bos. Grahovu u protekloj godini bilo je upriličenje „živih jaslica“ s prigodnim programom – u Drvaru, 22. prosinca i u Bos. Grahovu, 23. prosinca.

Zive jaslice Drvar 3

Zive jaslice Drvar 1

Zive jaslice Grahovo 1

Zive jaslice Grahovo 2

Zive jaslice Grahovo 3

U Drvaru su kao gosti nastupili duet Nede Todorović i Saše Micanovića te klapa „Mirakul“ iz Vrpolja kod Šibenika, a u Grahovu tamburaški sastav „Zlatne žice“ iz Zenice.

Klapa Mirakul

Što se tiče građevinskih radova, u Grahovu je donacijom Ministarstva za izbjeglice i raeljena lica BiH, prošle godine započeto s izgradnjom nove betonske ograde oko crkvenog dvorišta, a općina Livno je financirala noćnu rasvjetu crkve. Federalno ministarstvo kulture dodijelilo je koncem prošle godine i iznos od 9.000 KM župi Bos. Grahovo za dovršetak obnove župne crkve sv. Ilije, tj. za obnovu fasade. JP Ceste FBIH postavili su ljetos turističke putokaze za sve katoličke sakralne objekte na području župe Bos. Grahovo.

Grahovo putokazi 1

Grahovo radovi 1

Grahovo radovi 2

Od posjeta državnih velikodostojnika u protekloj godini, župa Drvar bilježi posjet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića koji je bio na proslavi patrona župe sv. Josipa, te predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare koji je posjetio župu prigodom otvaranja Ureda OSCE-a u Drvaru.

U Drvaru se ni prošle godine općinske vlasti nisu oglasile na ponovljene molbe župe Drvar i Banjolučke biskupije da se župi dodijeli zemljište i sve potrebne dozvole za gradnju nove katoličke crkve, za duhovne potrebe 500 sugrađana katoličke vjeroispovojesti koji se već 21 godinu okupljaju u neuvjetnoj i derutnoj zgradi bivšeg društvenog doma „Partizan“. Do 1949. u Drvaru je postojala katolička crkva koja je te godine –  naredbom tadašnjih komunističkih vlasti – srušena, a crkvena zemlja oduzeta i nacionalizirana.

(Župa Drvar/Župa Bos. Grahovo, TABB)