426_NewsId_img

Dana 18. svibnja 2016. godine, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je s don Davorom Klečinom, župnikom Bosanskog Grahova, i povratnicima: Darkom Sarićem, predsjednikom OO HDZ BiH Bosansko Grahovo i Ivicom Ivanovićem, predsjednikom Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Korita“.

Župnik Klečina upoznao je Predsjednika Federacije BiH sa teškim stanjem u kojem se nalazi općina Bosansko Grahovo, u kojoj nema uvjeta za normalan život. Istaknuo je potrebu pomoći malom gradu koji bi mogao biti uspješan, obzirom na volju ljudi, većinom povratnika, koji žive u toj općini, na kulturno – povijesnu baštinu i postojanje drugih potencijala za ekonomski razvoj i razvoj turizma na području općine Bosansko Grahovo.

Predsjednik OO HDZ BiH Bosansko Grahovo Darko Sarić upoznao je Predsjednika Federacije BiH s političkom situacijom u općini te istaknuo projekte koji su od velikog značaja za ovu općinu.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Korita“ Ivica Ivanović predstavio je rad Društva, istaknuvši da je Društvo osnovano iz razloga što Općina nema ustrojenu vatrogasnu službu, a što je predstavljalo ozbiljnu opasnost za stanovnike općine i izazivalo poteškoće prilikom gašenja požara.

Na sastanku je istaknuta potreba veće potpore federalnih institucija projektima koji će pridonijeti stambenom zbrinjavanju povratnika, kao i poboljšanju sveukupnog stanja u općini. Također, istaknuta je potreba rješavanja problema sela Uništa, koje pripada općini Bosansko Grahovo, a do kojeg se može doći isključivo iz Republike Hrvatske, odnosno preko međudržavne granice iz Republike Hrvatske u BiH.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izrazio je spremnost za suradnju i potporu na realizaciji projekata koji će pridonijeti normalnom odvijanju života u općini Bosansko Grahovo,  kao i poboljšanju uvjeta za povratak u ovu općinu.