Danas sam dodao jedno interesantno poglavlje za sve one koji žele i sami potražiti svoje pretke. U izborniku su liste Sarića ispisane iz Matičnih knjiga krštenika župe Bosansko Grahovo. Zadnja godina koju ću ovdje prikazati je 1900., a najstarija lista je za godinu 1884. Zanimljivo je obratiti pažnju i na redne brojeve pri upisu za pojedinu godinu, jer se tako može naslutiti koliko je Sarića bilo u Grahovu…