Zahvaljujući inicijativi Vlatka Sarića, polako se vraćamo u Obljaj!
Naime, Vlatko je uspio otkupiti natrag naše staro imanje u Obljaju i priprema se obnova sada ruševne i trošne kućice naših predaka.