Donosimo nekoliko fotografija iz Obljaja sa uprizorenja Živih jaslica i priredbe Božić u Bosanskom Grahovu.