Ove godine navršava se 1600 godina smrti svetog Jeronima. To je prilika da se prisjetimo njegovog lika i djela. Donosimo prikaz svetog Jeronima koji će krasiti vitraje župne crkve sv. Ilije proroka u Obljaju prema skicama akademskog slikara Svetislava Cvetkovića.
Ovo je naš mali doprinos štovanju svetog Jeronima. Također, kapelica u Koritima posvećena je svetom Jeronimu. Iako još nije izvršena ubikacija njegovog rodnog mjesta, Don Frane Bulić ga smješta u Grahovo polje na granice tadašnje Dalmacije i Panonije. Ozbiljnija arheološka istraživanja nisu vršena, ali poznati su ostatci većih rimskih naselja na području Arežina Brijega i Begovca.
Nadamo se da će se u budućem periodu posvetiti veća pažnja istraživanju i zaštiti naše baštine.
Možemo samo konstatirati da nismo svjesni važnosti i vrijednosti iste.