Prije dva tjedna župljani Bos. Grahova započeli su radove na obnovi i proširenju groblja na Perušovcu u Luci, jedinog aktivnog katoličkog groblja na području općine Bos. Grahovo (uz ono na Uništima koje pripada župi Kijevo).

U prvoj fazi ruše se dotrajali ogradni zidovi koji se zamjenjuju novima, koristeći se pri tome već postojeći kamen te se proširuje groblje kako bi e dobio novi dio na kojem će biti parcelizirana grobna mjesta i staze.

U drugoj fazi postojeća kapela bit će izvana obložena kamenom a postojeća betonska preslica bit će zamijenjena trostrukom kamenom s gornjim otvorom u kojem će biti zvono.

U trećoj fazi pored groblja bit će izgrađena mrtvačnica.

Investitori radova su župljani Bos. Grahova okupljeni oko svoje župe i Udruge Don Juraj Gospodnetić, kao i grahovska dijaspora okupljena oko Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine “Dinara-Ponare”.

Katolici Bos. Grahova ukapaju se od početka 19. st. na groblju na Perušovcu, a dotada je groblje bilo u Dubokoj Luci.

Iako je se groblje danas nalazi na periferiji urbanog dijela Bos. Grahova, na južnom rubu Pašića polja, ono je do 1941. ustvari bilo u središtu grahovske župe, budući da je većina katoličkog življa nastanjivalo okolna sela uz polje: Veliki i Mali Obljaj, Ugarci, Luka i Korita.