Katoličko groblje Perušovac u mjestu Luka u Općini Bosansko Grahovo, jedino je aktivno groblje katolika na ovom području. Udruga Dinara-Ponare prikuplja donacijska sredstva potrebna za obnovu. U konačnom planu obuhvaćena je izrada novog kamenog zida u dužini od 230m (ograde) visine 110cm, proširenje groblja, uređenje unutrašnjosti i kapelice. Ukupni planirani troškovi su oko 25.000EUR.
Vašom donacijom pomoći ćete da ovo groblje ostane trajan i dostojan spomen na naše pretke, kao i svjedočanstvo boravka katolika na ovim područjima.

Uplate donacije su moguće u Hvatskoj i u BiH.

Podatci za uplatu iz Hrvatske:
Primatelj: Udruga Dinara-Ponare, Mihanovićeva 14, 10000 Zagreb
IBAN: HR3124840081135156744
S naznakom “Za obnovu groblja”

Podatci za uplatu iz Bosne i Hercegovine:
Primatelj: Udruga Don Juraj Gospodnetić, Livanjski put bb, 80270 Bosansko Grahovo
IB 4281176980005
Račun 154-921-20006621-46
S naznakom “Za obnovu groblja”