Udruga Dinara-Ponare

Image2

Temeljni ciljevi Udruge ”Dinara – Ponare”:

  • briga i sudjelovanje u ostvarenju i zaštiti prava osoba rođenih u Bosanskom Grahovu i osoba koje vuku korijene iz Bosanskog Grahova, a odnose se na njihovo pravo na mogući povratak, povrat i nesmetano korištenjenjihove imovine u zavičaju;
  • zaštita i promicanje povijesnih istina o sudbini žitelja, posebice Hrvata, s područja Bosanskog Grahova i dinarskog kraja;
  • očuvanje, zaštita i promicanje kulturnog, umjetničkog i drugog blaga i vrednota s područja Bosanskog Grahova i dinarskog kraja;
  • zalaganje i pomoć Grahovljanima u organiziranju života na načelima potpune ravnopravnosti, prava na nacionalni i kulturni identitet i prava na miran i dostojan suživot.

Puni naziv: Udruga za očuvanje povijesne i kulturne baštine Hrvata
Bosanskog Grahova ”Dinara-Ponare”
Skraćeni naziv: Udruga ”Dinara-Ponare”
Sjedište: Mihanovićeva 14, HR-10000 Zagreb
Predsjednik: Tomislav Sarić
Tajnica: Marija Ferhatović rođ. Bilandžija
OIB: 81345438150
IBAN: HR3124840081135156744

Statut udruge
Pristupnica *.pdf
Pristupnica On-Line

[/av_textblock]